a

Binalar ve Lojistik Tesisler

Bu hizmetin karşılanmasında görev alan kuruluşumuz, İngiliz ve Amerikan örnekleri dikkate alınarak, ülkemizde de aynı yolun izlenmesi amacıyla teşkilatlanmıştır. Bu teşebbüsümüz geniş bir tecrübe ağı ve güncel yaşayan, birbirini tamamlayan bilgi bankalarıyla da zenginleştirilmiş olarak 2ER’in Çalışma Esası’nı teşkil etmektedir.

Ülkemizdeki Yatırımcı ve Müteahhitler, uluslararası yabancı Müşavirlik firmalarından servis alırken, Türkiye’deki mevcut potansiyelin değerlendirilmesi yönünde organize olmuş kuruluşları da destekleyerek, yabancı kuruluşlarla aynı düzeye gelecek adımları atacakları güvencesiyle bekledikleri standartta inşaat tecrübeleri ile kuvvetlendirilmiş bir hizmeti 2ER’den sağlayabileceklerdir.

2ER kurucu ve çalışanları, 25 yılda 10’u aşkın ülkede inşaat yatırımlarının gerçekleşmesinde bilfiil aktif tatbikat, yönetim görevleri ifa etmiş ve etmekte olup, büyük ölçekli bina inşaatlarından başlayarak, sınai tesis, liman, baraj, tünel, yol inşaatları ve petrol endüstrisi de dahil olmak kaydıyla, orta ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmesinde uluslararası tecrübeyi temsil etmektedirler.

Bu tecrübe, uluslararası Müşavirlik standartları çerçevesinde Türkiye ve Türkiye dışında çalışmakta olan tüm inşaat şirketleriyle, Yatırımcıların hizmetinde olup, uluslararası düzeyde oluşturulan 2ER Müşavir Mühendisler, konularında uzmanlaşmış Mühendisler ağıyla da desteklenmektedir.