İSG & Çevre & Kalite Politikası

Entegre yönetim sisteminin etkinliğini ve amacını etkileyecek iç ve dış unsurları belirlemek,

Müşteri ve yasal gereksinimleri sağlayan ürün/hizmet sunma kabiliyeti üzerinde potansiyel etkiye sahip ilgili tarafları ve bu tarafların entegre yönetim sistemi için gereksinimlerini belirlemek,

Eğitime ve iletişime önem vererek, çalışanlarımızın kalite çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmak,

Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek ve böylece müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,

Müşteri ve çalışan memnuniyeti için tüm kaynakları etkin kullanmak,

Benimsediğimiz çağdaş yönetim anlayışını tüm FİRMA geneline yaymak,

Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun hizmet üretmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre sistemi standartlarının sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda uygulanmasını sağlamak.

Çevre etkilerini ve iş güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altında tutarak performansımızı sürekli iyileştirmek,

Geri dönüşüm imkanlarını araştırarak atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek ve geri kazandırmak,

Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmek,

Etüt, projelendirme, planlama, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde öncü olmak

politikamızdır.

KP/REV NO.03/29.06.2018