2ER MÜŞAVİRLİK PROJE KONTROLLUK VE TİCARET A.Ş.

1993 yılında, geniş tecrübe ve iş kolunda faal Mimar ve Mühendisler biraraya gelerek, Türkiye’de ve yurtdışındaki projelerde kazandıkları tecrübelerini birleştirerek, 2ER Müşavirlik Proje Kontrollük ve Ticaret A.Ş. Grubuna bağlı faaliyetlerine başlamışlardır.

1970’li yıllarda Türkiye’nin yurtdışına inşaat alanında açılmasıyla güçlenen Müteahhitlik ve Mühendislik sektörü, geçen 26 yıllık dönemde büyük tecrübe birikimi de sağlamıştır. Ancak, şunu da kabul etmek gerekir ki, Müteahhitlik Şirketleri ve Yatırımcılar bu tecrübeden yeteri kadar istifade edebilir duruma getirilememiştir.

Sektörün Müşavirlik boyutundaki uluslararası düzeyine baktığımızda;
Örneğin; İngiltere’nin geçirdiği evre ve tecrübenin Müşavir Mühendisliğe dönüşümü ve sektörü getirdiği faydaları açıklıkla görebiliriz. Genelde ülkemizde, bilgi birikimleri insanlarla kaim olup, kısa sürede kaybolabilmekte, devamlılığı ile gelişimi sağlanamamaktadır. Bu işlemi görecek Müşavirlik müesseseleri ile belirli kurallara oturtulup, kurumsallaştırılamamıştır.

Bu hizmetin karşılanmasında görev alan kuruluşumuz, İngiliz ve Amerikan örnekleri dikkate alınarak, ülkemizde de aynı yolun izlenmesi amacıyla teşkilatlanmıştır. Bu teşebbüsümüz geniş bir tecrübe ağı ve güncel yaşayan, birbirini tamamlayan bilgi bankalarıyla da zenginleştirilmiş olarak 2ER’in Çalışma Esası’nı teşkil etmektedir.

Ülkemizdeki Yatırımcı ve Müteahhitler, uluslararası yabancı Müşavirlik firmalarından servis alırken, Türkiye’deki mevcut potansiyelin değerlendirilmesi yönünde organize olmuş kuruluşları da destekleyerek, yabancı kuruluşlarla aynı düzeye gelecek adımları atacakları güvencesiyle bekledikleri standartta inşaat tecrübeleri ile kuvvetlendirilmiş bir hizmeti 2ER’den sağlayabileceklerdir.

2ER kurucu ve çalışanları, 25 yılda 10’u aşkın ülkede inşaat yatırımlarının gerçekleşmesinde bilfiil aktif tatbikat, yönetim görevleri ifa etmiş ve etmekte olup, büyük ölçekli bina inşaatlarından başlayarak, sınai tesis, liman, baraj, tünel, yol inşaatları ve petrol endüstrisi de dahil olmak kaydıyla, orta ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmesinde uluslararası tecrübeyi temsil etmektedirler.

Bu tecrübe, uluslararası Müşavirlik standartları çerçevesinde Türkiye ve Türkiye dışında çalışmakta olan tüm inşaat şirketleriyle, Yatırımcıların hizmetinde olup, uluslararası düzeyde oluşturulan 2ER Müşavir Mühendisler, konularında uzmanlaşmış Mühendisler ağıyla da desteklenmektedir.

2ER Müşavir Mühendisler;

Bina İnşaatları

 • -Endüstriyel Tesisler
 • -Hastahaneler
 • -Yerleşim Merkezleri
 • -Banka Binaları
 • -Okullar
 • -Şehircilik Çalışmaları
 • -Ticaret Merkezleri
 • -Turistik Tesisler

Ağır İnşaatlar

 • -Havalimanları
 • -Tüneller
 • -Köprüler
 • -Yollar
 • -Altyapı İnşaatları
 • -Barajlar
 • -Tersaneler / Yat Yapım Tesisleri
 • -Limanlar, İskeleler
 • -Yüzer (SPM) Deniz Terminalleri
 • -Mendirek İnşaatları
 • -Yat Limanları
 • -Askeri Limanlar
 • -Balıkçı Limanları
 • -Deniz Dibi Tarama İşleri

•Petrol Endüstri Tesisleri

•Boru Hatları

•Sualtı Borulama ve Deniz Dibi Deşarj Sistemleri

•Elektrik Santralleri

•Denizden Soğutma Tesisleri

•Su Alma Ağızları

ağırlıklı çalışmaktadır.

Yukarıdaki projelerde İhale öncesi aşamadan başlamak üzere, verilmekte olan hizmetler;

1. Proje Planlama, Master Plan ve Fizibilite Etüdleri ve Organizasyon

MÜTEAHHİTLER ve kamu ve özel sektör YATIRIMCILARI için; Başlangıçtan itibaren her bir proje aşamasının planlanması, konsept proje seçimi, teknik ve finansal fizibilite etüdleri, master plan yapımı, avan projelerin hazırlanması, inşa metodları, proje finansman olanaklarının araştırılması, işgücü, makine ve teçhizat gereksinimleri, inşaat ve işletme organizasyonlarının planlaması ve bunlara benzer her türlü proje uygulama öncesi aktiviteler.

2. Mukavele Hazırlama ve Mukavele Tatbikatı

MÜTEAHHİTLER ve YATIRIMCILAR için; Ön seçimden başlamak kaydıyla sözleşme imzasına kadarki tüm hizmetlerle, mukavele imzasından sonra mukavele maddelerinin uygulanmasında Danışmanlık, Claim, Süre Uzatımı değerlendirimi, fiyat artışları, uluslararası mukaveleler. (FIDIC vb.)

3. İnşaat Yönetim ve Teknik Kontrolluk Hizmetleri

KOOPERATİFLER, YATIRIMCILAR, ÖZEL TEŞEBBÜS ve DEVLET KURULUŞLARI için; İşveren adına inşaat yönetim ve teknik kontrolluk hizmetleri.

4. Proje Değerlendirme

MÜTEAHHİTLER, İŞVERENLER ve Özellikle KREDİ KURULUŞLARI (Banka) için; İnşaat projelerinin değerlendirilmesi, hangi safhada olduğu, beklentiler, muhtemel darboğazlar, bunları aşma metotları, proje ve şantiye yönetim; inşaat sistem ve organizasyon değerlendirilmesi.

5. İnşaat Şirketi ve İnşaat Sektörü Değerlendirilmesi

İŞVERENLER, KREDİ VERENLER, Ortaklık Kurmak İsteyen MÜTEAHHİTLER ve MÜTEAHHİTLER için; Türkiye ve yurtdışında sektörel bazda inceleme, özel araştırma, iş geliştirme çalışmaları ve değerlendirme.

6. Uluslararası İnşaat İşlerinde Danışmanlık

Sonradan Pişman Olmak İstemeyen İlgili MÜTEAHHİT ve KURUMLAR için; Uluslararası Müteahhitliğe yeni başlayanlar, planlama sorunları olanlar ve olmamasını isteyenlere ne, nerede, nasıl, ne şekilde bilgi ve Müşavirlik.

7. Yabancı Müteahhitler İçin Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye’de İşgören veya Türkiye’den Malzeme, Eleman, Uzman Şirket Temin Edecek Yabancı MÜTEAHHİT veya KURULUŞLAR için; Türk malzeme, ekipman, eleman piyasası, hukuki ve mali mevzuat konularında Danışmanlık hizmeti.

Müşavir Mühendisler Dünya’nın her yerinden yakın ilişkide bulundukları Uluslararası Uzman, Mühendis ve Yöneticiler vasıtasıyla büyük bir iletişim ağının içinde olup, yukarıda bahsedilen hizmetlerin en iyi şekilde verilmesini sağlamaktadırlar.